Kyudo PDF Skriv ut E-post

Hva er kyūdō?

Kyūdō 弓道 betyr direkte oversatt «bue-vei», ordet uttales omtrent som «k-joh-dåh». Det er tradisjonell japansk bueskyting, en klassisk stridskunst og øvelsesvei som har sine røtter både i krigersk skyting på slagmarken (som opprinnelig ble kalt for kyūjutsu 弓術, «bue-teknikk»), seremoniell bueskyting ved hoffet og idrettslige konkurranser som tōshiya 通し矢.

Inagaki Genshiro Yochimichi (hanshi 9.dan)

Dens studium forener mangfoldige aspekter:

Idrett: Kyūdō står i krysningspunktet mellom bueskyting og kampsport og tilbyr fysiske og mentale utfordringer fra begge disse verdener. Også erfarene būdōutøvere kan oppdage nye og annerledes utfordringer i en kjent ramme, med graderinger og konkurranser. Kyūdō legger dog også stor vekt på treningens egenverdi.

Utøvende kunst: Både en moden skyteteknikk («bueskytingens kunst» i ordets forstand) og de formelle oppvisningene som bevarer den seremonielle tradisjonen i kyūdō har en sterk estetisk utstråling.

Japansk kultur- og militærhistorie: Kyūdō (eller kyūjutsu) var og er en sentral disiplin innen budō eller bugei, altså de japanske krigernes stridskunst (jmf. www.budo.no/budo.html).

Håndverk: Som i all tradisjonell bueskyting er kunnskap om utstyret viktig - interesserte kan også bygge en del utstyr selv.

Dō: Kyūdō er bokstavelig en livslang øvelsesvei og byr på konkrete tekniske og mentale utfordringer på hvert nivå. At ikke bare erfaring, kunnskap og forståelse øker med treningstiden over mange tiår, men også de synlige prestasjonene, er betegnende. I Japan er kyūdō er en typisk skole- og universitetsidrett - samtidig er det vanlig at kyūdōka fortsatt er aktive i høy alder, både som trenere og som vellykkete konkurranseutøvere.

De mest iøynefallende forskjellene mellom japansk og "vestlig" bueskyting er ved siden av en spesiell øvelsesmetodikk den over to meter lange, asymmetriske buen uten stabilisatorer eller sikte, de tradisjonelle draktene og langsomme bevegelsesformene med sin egen estetikk.

Tross dette noe eksotiske preget er kyūdō reell og krevende bueskyting: Oppgaven består i å treffe en målskive på 36 cm diameter på 28 meters avstand. Det legges dog like stor vekt på at treffene må være et resultat av korrekt gjennomført skyteteknikk og form.

Ved offisielle anledninger (gradering, konkurranse, oppvisning) er også måten å bevege seg inn og ut av treningshallen (dōjō) reglementert og preget av seremoniell form. Demonstrasjoner i klassisk stridsbueskyting, der skuddene løsnes i rask følge er meget sjeldne, til og med i Japan.


Mer informasjon om kyudo finner du hos Bergen Kyudo eller hos Oslo Kyudo Kyokai